Waarden

De Scrum Coach School richt zich op de ontwikkeling van de veerkracht van mens en organisatie. De veerkracht die we nodig hebben om ons morgen comfortabel te voelen in een wereld die vandaag nog anders is. Veerkracht om te leven, zoals we het leven te leven hebben. Zonder spijt over wat we nagelaten hebben te doen, of te zeggen. Zonder spijt naar onszelf en naar onze naasten. Liefdevol en zacht voor onszelf en ieder die ons pad kruist.

In alles wat we doen bouwen we op de waarden die de identiteit van Scrum Coach School vormen.

Veiligheid.

Veiligheid om te mogen zijn wie je bent. Om te mogen vallen en weer op te staan, zonder je te hoeven schamen. Veiligheid om te groeien als persoon en organisatie.  Zodat onzekerheid er mag zijn en er ruimte ontstaat om tegen jezelf in te leren denken. Uitgedaagd door de mensen om je heen.

Wij geloven er in dat een veilige basis nodig is om te leren wat je nodig hebt om je morgen comfortabel te voelen in
een wereld die vandaag nog anders is. Een gevoel van veiligheid is nodig om erop te kunnen vertrouwen dat je mag komen en gaan. Veiligheid is weten dat de ander je niet in de steek zal laten én weten dat je op jezelf kunt vertrouwen.

Veiligheid, een warme bedding voor het vertrouwen in elkaar.

Vertrouwen.

Wij geloven erin dat vertrouwen in jezelf je de ruimte geeft om te doen wat goed voor je is. Het geeft je ruimte om jouw plek aan te nemen. Vertrouwen in jezelf biedt jou de mogelijkheid om te vertrouwen op een ander. Vertrouwen geeft ons en elkaar de ruimte  om te vallen en weer op te staan, samen en alleen. Vanuit vertrouwen laten wij elkaar los en komen we weer bij elkaar.

Wij vertrouwen erop dat we samen oplossingen vinden voor de uitdagingen die op ons pad komen. We kunnen erop vertrouwen dat we er voor elkaar zijn, dat we mogen vallen en weer opstaan, samen en alleen.

We horen het woord vertrouwen vaak terugkomen als het gaat over Agile werken, over transformaties. Vertrouwen gaat dan vaak over dat wat we van een ander (‘de manager’ of ‘de organisatie’) nodig hebben. Voor ons is vertrouwen een waarde waaraan we dagelijks bouwen of herstellen; we maken contact, gaan de diepte in, en ronden bewust af.

Verbinding.

Verbinding komt vaak tot stand op basis van herkenning. Herkenning van behoefte of herkenning van pijn. Verbinding is een continue proces van loslaten en omarmen en komt tot stand door open en oprecht contact te maken met elkaar en met jezelf.

Verbinding gaat over gelijkwaardigheid, over met elkaar leven en werken vanuit autonomie.

Autonomie.

Autonomie is het vermogen van ieder mens om zijn bestaan vorm te geven en zich te onderscheiden van andere(n). Het begrip  omvat competenties als zelfstandigheid, hulp vragen, keuzes maken, afstemmen, en bovenal compassie. Compassie met het balanceren en bewegen op de balans verbinding en autonomie.

Vanuit gelijkwaardigheid te verbinden met anderen is slechts dan succesvol en krachtig wanneer deze vanuit de autonome positie wordt aangegaan. Het lijkt een tegenstrijdige bewering, en tóch is die waar!

Tenslotte.

De waarden van de Scrum Coach School beïnvloeden elkaar op verschillende manieren. In een poging om in een zin de samenhang tussen de waarden te ‘vangen’ lopen we vast. Want vandaag is bijvoorbeeld vertrouwen het belangrijkste in onze verbinding vanuit autonomie, morgen is onze autonomie de drijvende kracht van de samenwerking. Het is een continue bewegen op de balans tussen autonomie en verbinding, vanuit vertrouwen en veiligheid. Misschien is dat dan nog wel de beste samenvatting.

En op deze waarden bouwen wij en bieden we onze professionaliteit als coach, facilitator en consultant aan voor de begeleiding van de individuele of organisatorische transformatie van onze klanten. Gericht op het verder ontwikkeling van veerkracht en wendbaarheid van u en onszelf.