Rendement van Coachen

Schermafbeelding 2016-06-09 om 00.00.00

 

 

 

 

 

 

Wij krijgen nogal eens te maken met de vraag wat ‘coaching’ nu eigenlijk oplevert, vooral in organisatie-culturen waar “meten is weten” de boventoon voert.

Wij geloven erin, niet in de laatste plaats op basis van eigen ervaring, dat coachen een hoog rendement heeft. Hier is onderzoek naar gedaan, onderstaand verwijzen we naar een artikel uit het Tijdschrift voor Coaching en een onderzoek dat door Price Waterhouse Coopers in opdracht van de International Coach Federation is gedaan.
Om de Return on Investment van onze workshops, trainingen en begeleiding in perspectief te plaatsen, hanteren we in het navolgende rekenvoorbeeld een rendement wat ongeveer 1/10 deel is van wat door deze onderzoeken in het vooruitzicht wordt gesteld.

Rekenvoorbeeld.

Stel dat een Scrum Master 7% effectiever wordt door een coachingstraject of een van onze workshops. De Scrum Master leert beter coachen en beïnvloedt een team van 6 mensen, waarvan het rendement met 5% toeneemt. Op basis van veronderstelde jaarlijkse personeelskosten voor een Scrum Master van € 60.000 en een teamlid van € 55.000, is de rendementsverbetering per jaar:
7% * € 60.000 + 5% * (6*€ 55.000) = € 20.700.

Meer dan financieel rendement alleen.

Structureel aandacht schenken aan coachen, biedt meer voordelen dan alleen financiële.
De International Coach Federation heeft Price Waterhouse Coopers onderzoek laten doen naar effecten van coaching.
Performance indicatoren stijgen met de volgende percentages:

 • Work performance 70%
 • Business Management 61 %
 • Time Management 57 %
 • Team Effectiveness 51 %
 • Self Confidence 80 %
 • Relationships 73 %
 • Communication Skills 72 %
 • Life/Work Balance 67 %

Nuchter Hollands.

Voor wie een gezond kritische houding heeft naar Amerikaanse onderzoeken, hebben we een oer-Hollands artikel beschikbaar.
In het artikel uit het Tijdschrift voor Coaching wordt ingegaan op:

 • de effectiviteit van coaching,
 • de meetbaarheid van de effectiviteit van coaching en
 • hoe het rendement van coaching zichtbaar te maken is.

Uit een effectmeting van coaching op een populatie van 31 managers is een productiviteitswinst geconstateerd van 22,4 % door het volgen van een training van 3 dagen en een productiviteitswinst van 88 % door een training van 3 dagen gevolgd door 8 weken coaching.

Download het artikel Rendement van coaching