Uitbreiding van ons team

We waren al enige tijd met elkaar in gesprek. En dat bevalt aan alle kanten.
Maarten Bolsenbroek heeft zich daarom aangesloten bij de Scrum Coach School.

Wie is Maarten?

Maarten heeft een track-record als manager bij KPN. Naast een inhoudelijke betrokkenheid bij zijn team(s), heeft hij veel lol in de ontwikkeling van z’n team(s). Daar is hij eigenlijk altijd mee bezig, het laat hem niet los. Diverse teams begeleidde hij naar meer zelfstandigheid. Hij leerde ze beter samenwerken om meer resultaten te behalen, gebruik makend van een effectieve mix van “harde” en “zachte” teamaspecten.
Maarten is 47 jaar oud, getrouwd met Gaby en vader van Mirko. In zijn vrije tijd houdt hij zijn conditie op peil met hardlopen. En als je het met hem over muziek hebt, hij speelt zelf cello, gaan zijn ogen op een bijzondere manier glimmen.

Match!

Het is moeilijk om onder woorden te brengen waar de wederzijdse aantrekkingskracht tussen Maarten en de Scrum Coach School nou precies op is gebaseerd.
Die overeenkomst zit niet in het zakelijke of het methodische: geen van ons vindt het moeilijk om een workshop te ontwikkelen die ingaat op theoretische aspecten, aangevuld met ervaringen uit het verleden.
Onze uitdaging is om workshops te ontwikkelen die meer zijn dan dat alleen. En dat is waar we elkaar vinden:
de workshop teamontwikkeling die Maarten heeft ontwikkeld past in de betekenis die de Scrum Coach School wil hebben.

Op de vraag waarom die workshop nou anders is dan andere workshops en daarom past binnen het aanbod van de Scrum Coach School, antwoordde hij:

het is net als het leren bespelen van een cello of een viool: het gaat erom dat je ‘in de snaar speelt’. Het valt niet uit te leggen wat dat is en hoe dat precies moet. Maar als dat eenmaal lukt, geeft dat een bepaalde trilling en ervaring die je bij blijft. En daarbovenop heeft elke musicus zijn eigen klankkleur.

En dat is precies waar de Scrum Coach School ook voor staat: ervaringsleer op een dieper niveau en zodanig dat de trilling van de reflectie je bijblijft. En met die ervaring geven cursisten van de Scrum Coach School vorm aan hun leven in hun specifieke omgeving.

Binnenkort verschijnt er een persoonlijke pagina over Maarten.
En over de workshop teamontwikkeling.

Deel deze blog :