Meten

 

Als je niet weet waar je bent, kun je niet op je bestemming komen.

 

 

Wij bieden verschillende tests aan om te achterhalen of interventies bijdragen aan de doelstellingen.

Groeit het team, de afdeling of de organisatie nu werkelijk naar een effectievere manier van samenwerken?
Komt de organisatie nu wel of niet dichter bij de waarden die samenhangen met missie?
Het is prachtig dat Scrum een aantal waarden benoemt, zoals bijvoorbeeld openheid, maar bewe
egt de organisatie daar nu werkelijk naartoe?

Om te achterhalen of de interventies van Agile coaches en Scrum masters helpen om de goede kant op te bewegen, bieden wij een aantal tests aan.

Soorten metingen

Sommige tests zijn standaard en voor elke organisatie of elk organisatieonderdeel hetzelfde.

Andere tests zijn specifiek voor de organisatie: met onze “Meta-Scrum”-aanpak koppelen we de ambitie van de organisatie aan organisatie-overtuigingen. En op deze overtuigingen voeren we periodiek metingen uit. Zo geeft de organisatie zelf antwoord op de effectiviteit van het stelsel van interventies, waar onze opleidingen deel van uitmaken.

En weer andere tests zijn individueel gericht, om ervoor te zorgen dat we de leertaak adequaat kunnen
benoemen: het is weinig zinvol om iemand iets te leren waar geen basis voor is.
Want er is nog wel eens een verschil tussen wat mensen over zichzelf denken en wat hen werkelijk drijft.

Daarover gaan we graag in gesprek.

 

Team Retrospective.

Met deze standaard test kunt u het volwassenheidsniveau van een afdeling, groep of team achterhalen.
Het enige wat hiervoor nodig is, is een half uurtje tijd van een representatief aantal medewerkers van het team of de groep waarvan u het niveau wil bepalen.
Ongeveer 60 antwoorden geven een betrouwbaar zicht op het niveau waar de groep of het team staat. En als uw Agile coaches en Scrum Masters dat weten, dan weten ze ook welk gedrag en welke coachingsinterventies bijdragen om naar het volgende niveau te komen. Mochten ze daarover meer willen leren, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom bij een van onze workshops of opleidingen.

Maskertest.

Deze eenvoudige test geeft een eerste indruk voor een begeleidings- of coachings-traject en is specifiek afgestemd op het perspectief van waaruit wij onze coaching en begeleiding vorm geven. De psychiater Reich hield een indeling aan van aanvankelijk vijf karakterstructuren. Later is dit uitgebreid naar zes. En deze indeling sluit goed aan op het systemisch perspectief van waaruit wij graag onze coaching en begeleiding vorm geven.
Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen deze test doen, de resultaten geven in ieder geval aanleiding voor een leuk gesprek. En wellicht komt er dan een behoefte aan het licht om een keer een wat diepgaander gesprek te voeren.

Voor het gebruik van deze test hebben we toestemming gekregen van Wibe Veenbaas (c).

Doen!

Wil je een test doen om te bepalen waar je staat, neem dan contact met ons op. We stellen een account en password ter beschikking waarmee de test uitgevoerd kan worden. Voordat wij de meting terugkoppelen, hebben we de resultaten geïnterpreteerd.
Zodat je meteen weet waar je aan toe bent.