Laat je niet gijzelen

animated-mri-brainVorige week dinsdag was ik naar een masterclass; ik kon het niet laten om weer een beetje bij te leren. En dat ‘beetje’ bleek meer dan ik verwachtte…
Prof. George Kohlrieser kwam ter gelegenheid van het uitbrengen van de Nederlandse vertaling van zijn boek “Hostage at the Table” enkele van zijn inzichten en ervaringen delen.

Behalve dat ik hem een bijzondere en warme persoonlijkheid vind, is hij een begenadigd spreken. Als gijzelingsonderhandelaar werkte hij voor de Amerikaanse politie. Zelf is hij vier keer gijzelaar geweest. Zijn inzichten en ervaringen heeft hij vertaald in een unieke aanpak en zijn gijzeling-ervaringen vormen een leidraad in de kennis die hij overdraagt aan leiders en coaches. Dat is niet zomaar: 95% van alle gijzelingsonderhandelingen zijn succesvol, en daarmee een bron van inspiratie voor Kohlrieser.

De masterclass.

Er is in korte tijd veel aan de orde geweest, te veel om dat in een blog weer te geven. Enkele zaken die er voor mij uitsprongen:

 • mensen zijn fundamenteel gericht op het vermijden van (emotionele) pijn, wat kan leiden tot een emotionele gijzeling. Dit is ook het gebied waar weerstand tegen verandering ontstaat: mensen zijn niet zozeer tegen veranderingen, maar vermijden de pijn die veranderingen met zich mee brengen.
 • de onderhandelmethode om fysieke gijzelingen te stoppen, kan ook gebruikt worden om emotionele gijzelingen te beëindigen
 • de onderhandelmethode kent een aantal belangrijke elementen:
  • het bewaren van kalmte en rust zijn hebben grote invloed op het bereiken van resultaten
  • het tot stand brengen van een oprechte verstandhouding of verbinding
  • op tafel leggen “waar het om gaat”
  • het succes van een vraaggerichte dialoog, begint met een “nee” van de gijzelnemer. Dat is een eerste concessie.
  • De methode is prima te leren.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie heeft mijn specifieke belangstelling: bij Agile cq Scrum trajecten blijkt op verschillende manieren dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor een transitie.
Bovendien is uit onderzoek door Google naar voren gekomen dat er een relatie ligt tussen hoge teamprestaties en psychologische veiligheid.

Behalve bovengenoemde high-lights, heb ik er zelf ook een hoop aan gehad:
In de dagen na de masterclass ben ik, met de woorden en presentatie van Kohlrieser in gedachten, gaan lezen in het boek. Dat gaf me een ander en dieper inzicht in de manier waarop hechtingspatronen zich manifesteren. En in een goede dialoog met mijn lief over bepaalde passages, ontwaakte de manier waarop ik mezelf gijzelde met mijn gedachten over de, inmiddels jarenlange, contactloosheid met mijn kinderen. Eindelijk was ik af van een onverklaarbaar schuldgevoel en heb ik een sluimerende vorm van slachtoffergedrag van me af kunnen schudden.
Dat voelt als een enorme opluchting en brengt met zich mee dat ik me vrijer kan bewegen, veel meer energie heb en meer pret in mijn leven.

Waarom vertel ik dit?
Dat is simpel. Gijzelingsonderhandelingen kennen een belangrijk aspect: in korte tijd moet een vertrouwensrelatie worden opgebouwd.
Wendbare organisaties bestaan bij de gratie van wendbare en energieke medewerkers. Agile organisaties zijn organisaties die voortdurend in transitie zijn. Wendbaarheid heeft te maken met de manier waarop en de snelheid waarmee mensen zich nieuwe situaties eigen kunnen maken. Daarmee wordt voortdurend een appel gedaan op het wederzijds vertrouwen tussen medewerkers.
Dit betekent dat alle organisaties die een transitie doormaken, en met name Agile organisaties, baat hebben bij de kennis omtrent de wijze waarop mensen zich hechten en zich weer los kunnen maken (en zich dus vooral niet emotioneel laten gijzelen door oude patronen!) om levenslustig nieuwe resultaten te gaan bereiken.

Meer weten? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Deel deze blog :