Creating self-steering teams: how far do you go?

Door: Maarten Bolsenbroek. Op een dinsdagmiddag in mei maakten Ton en Marja mij attent op een interessante MeetUp die avond in Amsterdam. Het zou gaan over het creëren van zelfsturende teams en hoever je daarin kunt gaan. Het werd georganiseerd door Booking.com. Daar wilde ik wel graag eens mijn gedachten over wisselen, dus ik ben direct de trein in gestapt en richting Amsterdam gereisd.

Voor mij was dit de eerste MeetUp in mijn leven. Het eerste dat mij opviel was de warme ontvangst en de ongedwongen sfeer. Gewoon heel veel leuke mensen die hun tijd beschikbaar stellen om met elkaar over Agile werken te praten.

Deze keer ging het dus over zelfsturende of autonome teams. In Scrum wordt het development team als zelf-organiserend team beschouwd. De Scrum Master coacht het team waar nodig en ruimt obstakels weg uit de omgeving en de Product Owner is de inhoudelijke vraagbaak over de klantverwachtingen. Dat betekent dat het development team in grote mate zelf bepaalt hoe zij werken. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

In hun presentatie namen Fleur Wennink en Melanie Wessels ons mee in hun zoektocht naar het Agile werken binnen Booking.com en het vormen van Scrum-teams. Mooi om de openheid te zien waarmee zij hun verhalen vertelden en hoe zij voor zo’n grote groep hun verhaal tastbaar konden maken.

Vervolgens mochten wij zelf aan het werk. Bij de vragen die door de aanwezigen werden gesteld, bleek dat er flink wat kennis en ervaring aanwezig was. In ons discussiegroepje was dat ook zeker het geval. Vanuit de gezamenlijke definitie van een team, kwamen we al snel op hoe een autonoom team zich daarvan onderscheidt. Het gaat dan over eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen, leiderschap en grenzen die van buitenaf worden opgelegd.

IMG_3530

Eén van de onze groepsgenoten, Paolo Brunasti, stond direct voor de flipover en toverde samen met ons een mooie mindmap op het papier. Die willen we graag met je delen en wellicht heb jij nog waardevolle aanvullingen hierop. We zijn benieuwd naar je reactie.

Stel dat de randvoorwaarden voor het autonome team zijn ingevuld. Wat kun je dan aan dit team overlaten? In de discussie vlogen we van de administratie van vakantiedagen (moet de manager die goedkeuren of laat je dat aan het team over) tot en met de verantwoordelijkheid voor de bewaking van de goudstaven in Fort Knox. Erg leuk wat er gebeurt als de vragen telkens een stapje extremer worden en je op zoek gaat naar de grenzen van je eigen overtuigingen. Wat moet er gebeuren om dat zover te laten komen?

Ga nu zelf eens na hoe het team eruit ziet dat je tot nu toe in dit verhaal voor ogen had? Wat voor werk doen deze mensen? Hoe oud zijn ze? Zijn het mannen, of zijn het vrouwen?

Neem nu eens de raad van bestuur van een grote multinational in gedachten. Zou daar iets anders gelden om dit als autonoom team te beschouwen dan bij het development team in een Scrum-traject? Of het voetbalelftal waar je elke zaterdag of zondag mee speelt? Fascinerend toch, wat de context doet met wat je van een team verwacht. Juist vind ik het mooie van teamcoachen: alles heeft effect. Door het team even in een ander kader te plaatsen kun je met elkaar een buitengewone stap zetten. Dat is teamwork!

Deel deze blog :