De context van Agile

Agile en Scrum zijn geen doel op zich. Ze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie als de context van de organisatie zich daarvoor leent; als organisatie wil je er iets mee bereiken. Deze overheidsorganisaties hebben het lef om aan transities te beginnen. Zoals vaker gebeurt, is deze applicatie-implementatie een  business-enabler. Meer transparantie, meer … Meer lezenDe context van Agile

Opstellingenmiddag, 19 Maart 2017

Op 19 maart 2017 bieden we ’s middags in Almere een laagdrempelige mogelijkheid om een familie- en organisatieopstelling te ervaren. Hiervoor werken we samen met Kim Lakke van Hartverstand. Deze middag gaat over het verschil tussen een familie- en organisatieopstelling. Na een korte uitleg gaan we de beide vormen van opstelling doen om het verschil … Meer lezenOpstellingenmiddag, 19 Maart 2017

DevOps

Op 8 december was ik naar een ronde-tafel bijeenkomst met DevOps als thema. Ik ben nieuwsgierig naar het onderwerp, ik wil graag ontdekken hoe anderen dit onderwerp ervaren. Mogelijk kan ik tot een algemeen -marktconform- gezichtspunt komen, ik ervaar DevOps als een containerbegrip. Vroegâh was er vaak sprake van een barrière tussen de ontwikkelaars en … Meer lezenDevOps

Onze waarden

We hebben ons de afgelopen tijd intensief bezig gehouden met de waarden die voor de Scrum Coach School belangrijk zijn. Dat was eerlijk gezegd geen sinecure. Steeds opnieuw voelen wat die woorden doen, of ze representeren wat we bedoelen en hoe ze zich dan tot elkaar verhouden. We zijn gekomen op de volgende 5 die … Meer lezenOnze waarden

De Scrum Coach School in onderstroomversnelling

De Scrum Coach School in onderstroomversnelling Hoe wordt je van twee plus één minimaal drie? Toekomstbeelden die voorheen heel helder leken, kunnen zomaar ter discussie worden gesteld. Het geeft ook de gelegenheid om plekken die nog niet zo helder zijn verder uit te kristalliseren. Het uitbreiden, maar ook het verkleinen of anderszins veranderen van een … Meer lezenDe Scrum Coach School in onderstroomversnelling

Wat een dove percussionist te maken heeft met Agile

Een dove leert de wereld luisteren. Verstandelijk gezien is het nagenoeg onmogelijk dat een dove kan musiceren. Tenminste, als we geloven in wat onze neo-cortex als dé story-teller van ons brein, ons voorhoudt. En/of als we gehoor geven aan het oorzaak-gevolg denken waarmee velen van ons zijn opgegroeid. Immers, als de signalen van ons trommelvlies onze … Meer lezenWat een dove percussionist te maken heeft met Agile