De Agile plek van Coachen

Volgens de Scrum Guide is de Scrum Master een ‘servant-leader’ en coacht hij/zij het development team en de organisatie. Dit geldt ook voor Agile Coaches.

Maar hoe geef je als Scrum Master / Agile Coach dat coachen vorm? Hoe vind je in de dynamiek van de oude en nieuwe wereld jouw coachplek? Hoe verhoudt coachen zich tot leiderschap, jouw development team en je opdrachtgever?

In deze workshop reiken we je een aantal zaken aan, waarmee jij in jouw omgeving bewuster om kunt gaan met jouw rol.
We onderzoeken het krachtenveld waarin jouw coachen vorm moet krijgen:

  • Leiderschap
  • Coachen
  • Lidmaatschap
  • De ‘baas’

Daarnaast maken we een opstap naar drie essentiële elementen in het coachen en hoe die bij jou en andere deelnemers een rol speelt:

  • Het onbewuste
  • Contact maken
  • Overdracht: het onbewust herhalen van een relatiepatroon in het hier en nu

Doelgroep:
Aankomend en ervaren Scrum Masters, Agile Coaches, Chapter Leads. Nieuwsgierige managers. Eigenlijk iedereen die actief met coachen te maken heeft in een Agile omgeving.
Je bent bereid om persoonlijke thema’s in te brengen en met anderen te delen.

Duur:
Een blok van 2 dagen + ongeveer drie weken later een retrospective-terugkomdag.

Wanneer:
7 & 8 februari / 6 maart 2017
20 & 21 september / 5 oktober 2017

Inschrijven

Wil je eerst met een van de begeleiders spreken? Neem dan contact met ons op.

Download de flyer Agile plek van Coachen