Welkom

Schermafbeelding 2016-04-06 om 16.34.53

Onze naam.

In de Scrum Coach School combineren we onze passie voor gedragspsychologie én onze ruime ervaring met het ICT werkveld. Beide werelden komen samen bij de Scrum Master. Hij  moet niet alleen de Scrum werkwijze beheersen en kunnen overdragen, maar hij dient over leiderschapskwaliteiten te beschikken en is coach naar zijn team(s).

Wij vroegen ons af waar die Scrum Master het ambacht van het coachen zou kunnen leren.
Coachen is in onze ogen een vak (apart). Een vak wat gaat over het vrijmaken van menselijk potentieel.
Aanvankelijk wilden we Scrum Masters dus op een hoger niveau brengen. We willen Scrum Masters opleiden in het vak coachen zodat ze de rol kunnen vervullen zoals het bedoeld is in de Scrum Guide. Vandaar de naam: Scrum Coach School.

Wat we doen.

De Scrum Coach School helpt organisaties wendbaar, Agile, worden.
Of eigenlijk… we richten ons op de mensen in deze organisaties. En dan vooral de mensen die zich actief bezig houden met het toe laten nemen van die wendbaarheid. Volgens de Scrum Guide zijn dat de Scrum Masters, in de praktijk zijn dat bijvoorbeeld ook Agile Coaches, Scrum Coaches en leidinggevenden.

Een transitie naar een wendbare organisatie is immers veel meer dan het introduceren van andere werkwijzen zoals bijvoorbeeld Scrum of DevOps. Het is een gedaanteverandering van (een deel van) een organisatie. En die gedaanteverandering raakt de mensen die in en met (dit deel van) deze organisatie werken. En organisatieontwikkeling gaat via persoonlijke ontwikkeling, vinden wij.

We richten ons op:
mensen die

  • vorm geven en bijdragen aan de gedaanteverandering van de organisatie
  • geraakt worden door de gedaanteverandering van de organisatie

en organisaties die

  • een transitie overwegen en inzicht willen hebben in de gevolgen van het Agile gaan werken
  • een transitie starten en op weg geholpen willen worden
  • met een transitie bezig zijn en het idee hebben dat er nóg meer uit de organisatie te halen valt

Gedaanteverandering – transformeren.

Een organisatorische gedaanteverandering naar Agile en/of Scrum brengt veranderingen van vaardigheden met zich mee. En die gaan veel verder dan het leren van de inhoud van de Scrum Guide of het Agile Manifesto.
Functies transformeren, medewerkers gaan meer generiek bijdragen dan vanuit 1 specialisme en afdelingen verdwijnen. Management-taken verschuiven van ‘command en control’ naar leiderschapstaken als ‘inspireren en bezielen’, het bieden van een veilige bedding aan én het uitdagen van medewerkers.

Daarom is er veel te leren voor iedereen die met een wendbare organisatie te maken krijgt of heeft.

De Scrum Coach School instrueert op het gebied van werkwijzen en samenwerken, zoals Scrum, KanBan en DevOps.
De Scrum Coach School begeleidt persoonlijke en teamontwikkeling om als wendbare organisatie succesvol te kunnen zijn.

We leveren workshops, trainingen en begeleiding.
En als geen ander weten we dat de meeste obstakels liggen in wat de ‘cultuur’ van de organisatie wordt genoemd: we zijn meer dan goed bekend met organisatieverandering.

VersionOne nu meer dan 10 jaar onderzoek naar Agile transities. Hun conclusie is dat obstakels voor het overgrote deel worden gevormd door organisatie-aspecten die buiten de werkmethode liggen. Wij noemen dat de onderstroom.

Download hier het meest recente onderzoeksrapport van VersionOne; zie pagina 12, Challenges Experienced Adopting & Scaling Agile.

Opvallend in dit rapport is, dat ondanks dat 98% van de respondenten aan heeft gegeven een vorm van succes te hebben behaald met Agile,
in 63% van de gevallen de filosofie of cultuur van de organisatie op gespannen voet staat met de  Agile-kernwaarden.
Met andere woorden: je kunt in de organisatie een vorm van succes behalen met ‘Agile doen’, maar het maximaliseren van de voordelen vraagt om ‘Agile zijn’. En juist dat is de grootste uitdaging.

Download hier het vorige onderzoeksrapport van VersionOne; zie pagina 2, Barriers to Adoption and Success.

De Onderstroom.

De onderstroom is er. Altijd. Omdat organisaties, net als mensen, levende organismen zijn en een onbewuste kennen.
Ergens begrijpt iedereen wat ermee bedoeld wordt, terwijl het soms toch ook zo moeilijk beet te pakken is.

“De golven zijn de dagen
De dagen van het jaar
En het lijkt of zij vertellen
Hoe het ons vergaat

Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied”

– De onderstroom, Stef Bos

Wanneer er gedoe in de organisatie is, het Agile zijn niet tot stand komt, teams suboptimaal blijven presteren, medewerkers weerstand (blijven) tonen, er behoefte is aan meer vertrouwen, de communicatie stroef verloopt, etc. etc., kortom als er geen ‘flow’ ontstaat dan is het vrijwel zeker dat zich er in de onderstroom iets is wat aandacht nodig heeft.

Wij kijken mee en reiken andere zienswijzen aan. We vergroten de keuzemogelijkheden van jouw organisatie en van jou.

Nieuwsbrief ?

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.